De Straten van Delft        

Schenkeveldtuinen

Schenkeveldtuinen

Den Hoorn

2012

In deze buurt zijn de straten genoemd naar tuindersfamilies. Leo Schenkeveld was in 1937 de eerste Schenkeveld met een tuin van 1½ ha in de Harnaschpolder. Zijn vader had een boerenbedrijf in het centrum van Den Hoorn. Later bezaten zijn zonen Jan en Peter ook tuinbouwbedrijven in de Harnaschpolder. Aanvankelijk werden er vooral komkommers onder platglas geteeld; in 1952 volgde de bouw van het eerste warenhuis. De derde generatie Schenkeveld is nog steeds tuinder, met onder meer een glastuinbouwbedrijf aan de Woudseweg, waar trostomaten worden geteeld.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 2 augustus 2017